Novosti

Nastavlja se suradnja Hrvatskog Caritasa i Catholic Relief Services u osiguravanju pomoći izbjeglicama iz Ukrajine

   21.06.2023.
Druga faza partnerskog projekta koji provodi deset nad/biskupijskih Caritasa nastavlja se zaključno do svibnja 2024. godine. Naglasak je na integracijskim aktivnostima: učenju hrvatskog jezika, običaja i kulture, osposobljavanje i prekvalifikacije za veću konkurentnost na tržištu rada te pomoć ranjivim skupinama. Također, planira se niz radionica sa svrhom jačanja kapaciteta Caritasove mreže.

 

Europska direktiva o privremenoj zaštiti (EUTPD), kojom se izbjeglicama osiguravaju određena prava i zaštita vezana uz njihov pravni status, pristup zapošljavanju, obrazovanju i besplatnoj zdravstvenoj skrbi, produljena je do ožujka 2024. godine.

Hrvatska Vlada slijedi protokole EU-a u pogledu primanja ukrajinskih izbjeglica, što znači da oni imaju pravo na automatski jednogodišnji status privremene zaštite i mogu podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu. Ukrajinci se mogu slobodno kretati iz Hrvatske u druga odredišta EU; međutim, malo je naznaka da obzirom na trenutno stanje Ukrajinci koji se nalaze u ovdje vide Hrvatsku samo kao tranzitnu zemlju.

Kako prema EU direktivi o privremenoj zaštiti, Ukrajinci u Hrvatskoj imaju pravo na boravak i pristup radu, besplatno obrazovanje i zdravstvene usluge, a s ciljem bolje i umreženije integracije u drugoj fazi projekta pomaganja Ukrajinskim izbjeglicama u mreži Caritasa naglasak će biti na učenje jezika, nostrifikacije diploma i posredovanje u zapošljavanju, prekvalifikacije i općenito aktivnosti koji im mogu pomoći da se aktivno uključe u tržište rada u Hrvatskoj. Osim toga, ranjive skupine poput starih i bolesnih imat će na raspolaganju nove usluge i aktivnosti koje će ih učiniti vidljivijima i prepoznatima kao društvenu skupinu sa specifičnim potrebama. Za djecu i mlade organizirat će se niz integracijskih aktivnosti s fokusom na učenje Hrvatske kulture i običaja.

Novčana pomoć u vidu uplata na kreditne kartice putem Aircasha biti će dostupna u zimskim i proljetnim mjesecima, a kriteriji će se usmjeriti samo na najranjivije obitelji i osobe.

Budući je u nastavku partnesrtva sa Catholic Relief Services iz ovog projekta osigurano ukupno šesnaest plaća za djelatnike mreže Caritasa koji provode projekt s ciljem jačanja postojećih kapaciteta u sljedećih godinu dana održat će se i tri radionice (zaštita maloljetnika i ranjivih skupina; financijske procedure i izvještavanje; upravljanje projektnim ciklusom).

Ukupna vrijednost druge faze projeta iznosi 707.038,00 USD, od čega je 107.000 doprinos Hrvatskog Caritasa.

Izvor: Hrvatski Caritas 

 

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije