Novosti

Održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta: "Mreža OCDova: Suradnjom do kvalitete"

   13.07.2023.
13. srpnja 2023. održan je prvi partnerski sastanak u sklopu projekta: "Mreža OCDova: Suradnjom do kvalitete". Nositelj projekta je DEŠA, a partneri u projektu su: Caritas Dubrovačke biskupije i Feniks - Udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji. Projekt je financijski podržan od strane Grada Dubrovnika. Na sastanku su razmijenjene informacije potrebne za početak projektnih aktivnosti te dogovoreni detalji provedbe.

 


13. srpnja 2023. održan je prvi partnerski sastanak u sklopu projekta: "Mreža OCDova: Suradnjom do kvalitete". Nositelj projekta je DEŠA, a partneri u projektu su: Caritas Dubrovačke biskupije i Feniks - Udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji. Projekt je financijski podržan od strane Grada Dubrovnika. 

Na sastanku su razmijenjene informacije potrebne za početak projektnih aktivnosti te dogovoreni detalji provedbe.

Opći cilj:

  • Stvaranje povoljnog okruženja za osnaživanje i djelovanje civilnog društva u području razvoja izvaninstitucionalnih programa skrbi.

Specifični ciljevi :

  • Osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva u području skrbi o obitelji i žrtvama nasilja u obitelji organiziranjem preventivnih i savjetodavno – terapijskih aktivnosti i dr. oblika i programa pomoći i podrške obiteljima u kojima je prisutno nasilje.
  • Stvaranje preduvjeta za predlaganje novih programa i mjera kroz provedbu istraživanja te izradu Mrežne dokumentacije

Aktivnosti projekta :

  • Koordinacija projekta
  • Pružanje podrške i pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji
  • Razvojne, edukativno, iskustvene , psihodramske radionice
  • Ažuriranje i izrada Mrežne dokumentacije
  • Istraživanje : „Zaštita prava i potreba žrtava nasilja u obitelji“
  • Tisak i distribucija Smjernica za zaštitu žrtava nasilja u obitelji

 

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije