Novosti

STRUČNI SAVJETI Kako realna i nerealna očekivanja roditelja utječu na razvoj djetetove slike o sebi?

   14.06.2022.
Naša psihoterapeutkinja u Obiteljskom savjetovalištu, Marijana Vekarić, napisala je nekoliko korisnih redaka o važnoj temi: roditeljskim očekivanjima i njihovom utjecaju na djecu. Nadamo se da će vam biti na poticaj.

 


Roditelji kao najznačajnjje figure u djetetovu životu svojim očekivanjima utječu na stvaranje djetetove slike o sebi. Nerijetko se događa da se u pozadini roditeljskih očekivanja nalaze njihove neispunjene osobne želje koje nesvjesno pretaču u očekivanja spram svoga djeteta. 

Kada govorimo o očekivanjima, postoje realna i nerealna očekivanja. Važno je naglasiti kako roditelji trebaju biti pažljivi u svojim očekivanjima te provjeravati jesu li ona realna ili nerealna.

Jedan od načina usklađivanja djeteta sa svojim roditeljima jesu ispunjavanja roditeljskih očekivanja. Nerealna roditeljska očekivanja bivaju otegotna okolnost za zdraviji mentalni razvoj njihova djeteta. Kroz neuspjele pokušaje ispunjavanja roditeljskih nerealnih očekivanja, dijete stvara sliku da nije dovoljno dobro, da nije vrijedno roditeljske pažnje i ljubavi te se na taj način povećava vjerojatnost da se dijete osjeća nesretnije i neuspješnije. 

Trudeći se ispuniti nerealna očekivanja svojih roditelja, djeca gube vjeru u sebe i razvijaju se u nesigurne ljude. Ukoliko roditelji gaje realna očekivanja prema svome djetetu, na takav način stvaraju okolnosti u kojima će dijete imati priliku stvarati pozitivniju sliku o sebi, biti povezaniji sa sobom i s drugima čime povećavaju šansu da žive sretniji i zadovoljniji život.

 

© 2021-2022 Caritas Dubrovačke biskupije