Novosti

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

   22.05.2023.
Sa sviješću da Bog ljubi vesela darivatelja (usp. 2 Kor 4,7), predavanja i radionice su zaokružene kvizom u kojem su učenici pokazali usvojeno znanje o Caritasu Dubrovačke biskupije te je najbolje učenike Caritas nagradio čokoladom. Ravnateljica Roberta Soko te vjeroučitelji Anita Puljić i Hrvoje Njavro zahvalili su se Caritasu i predavačici s nadom u buduću suradnju koja bi imala za cilj da djela ljubavi i milosrđa postanu svakodnevica među učeničkom populacijom.

 U sklopu nastave katoličkoga vjeronauka u Osnovnoj školi Antuna Masle u Orašacu u srijedu 10. svibnja održana su predavanja i radionice za 137 učenika četvrtoga razreda i predmetne nastave o djelovanju Caritasa Dubrovačke biskupije. Predavačica iz biskupijskog Caritasa Tereza Buconić u nizu od pet školskih sati u manjim grupama upoznala je učenike s radom Caritasa te je na ovaj način škola postala mjesto susreta učenika s potrebama materijalno ugroženih i usamljenih ljudi društva.

Na početku susreta učenici su u parovima promišljali o asocijacijama na riječ „Caritas“ te se potom iznosili javno svoja razmišljanja. Većinu učenika riječ „Caritas“ asocirala je na donacije, pomoć potrebitima, ljubav, Katoličku Crkvu. Nakon iznošenja ideja o smislu Caritasa, učenici su promišljali o sličnostima i razlikama između te udruge i Crvenoga križa. Tako su mogli čuti da je Crveni križ civilna udruga osnovana od državnih vlasti za razliku od Caritasa koji je osnovala Crkva, i to svaka biskupija za svoje područje. Navodili su primjere akcija u kojima su sudjelovali u organizaciji Caritasa i Crvenoga križa.

Prikazivanjem promotivnog videa te kroz primjere socijalnih priča učenici su pomalo otkrivali povijest nastanka Caritasa u Dubrovačkoj biskupiji, njegove akcije i svrhu. Saznali su da je Caritas u Dubrovačkoj biskupiji osnovan 1990. godine, da je zaštitnica dubrovačkog Caritasa od 2015. godine blažena Marija Propetog Isusa Petković, a što je potaklo učenike petoga razreda, koji trenutačno na vjeronauku uče o hrvatskim svetcima i blaženicima, da predstave njezin životopis. Kroz primjere socijalnih priča upoznali su se s najčešćim potrebama ljudi našega kraja koje obično brine neimaština, usamljenost ili bolest. Učenicima je prikazana statistika Caritasa Dubrovačke biskupije za 2022. godinu iz koje su mogli otkriti koliko je Caritas skupio novaca, podijelio hrane i osigurao stipendija za učenike i studente slabijega imovinskoga stanja.

Predavačica je u detalje objasnila učenicima akcije koje organizira Caritas Dubrovačke biskupije poput: „Dodaj u košaricu“, „Budi moj sveti Nikola“, „Podijelimo radost Božića“, „U zagrljaju Libertasa“ te stipendiranje učenika i studenata i posudionicu medicinskih pomagala. Učenike iz Ukrajine, koji pohađaju školu u Orašcu, posebno je dirnula akcija „U zagrljaju Libertasa“ jer je usmjerena na konkretnu materijalnu pomoć prognanicima i njihovu socijalizaciju u hrvatsko društvo.

Pri kraju radionice učenici su potaknuti da putem društvenih mreža poprate Caritas Dubrovačke biskupije. Osim toga, učenici su imali prigodu uvidjeti da i njihovi vršnjaci sudjeluju u akcijama darujući svoja srca, talente i vrijeme za druge. U tom smislu, predavačica je objasnila učenicima da je najveća ljudska vrijednost, ne u onome koliko imamo, već sposobnost djelotvorne ljubavi koja svoje talente koristi za dobro drugih. Kao primjer je navela učenike Obrtničke škole, koji koriste svoje darove kako bi besplatno popravili kućanske aparate za korisnike Caritasa.

Sa sviješću da Bog ljubi vesela darivatelja (usp. 2 Kor 4,7), predavanja i radionice su zaokružene kvizom u kojem su učenici pokazali usvojeno znanje o Caritasu Dubrovačke biskupije te je najbolje učenike Caritas nagradio čokoladom. Ravnateljica Roberta Soko te vjeroučitelji Anita Puljić i Hrvoje Njavro zahvalili su se Caritasu i predavačici s nadom u buduću suradnju koja bi imala za cilj da djela ljubavi i milosrđa postanu svakodnevica među učeničkom populacijom.

Hrvoje Njavro

 

 

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

 

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

 

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

 

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

 

Učenici Osnovne škole Orašac upoznati s radom Caritasa

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije