Posudionica medicinskih pomagala Caritasa

Posudionica medicinskih pomagala Caritasa
Ne možemo utjecati na ishod, ali možemo olakšati proces.

Posudionica Dubrovačke biskupije je započela s radom u kolovozu 2013. godine. Pokrenuta je kao odgovor na jedan od najvećih novih socijalnih rizika: bolesnog i nemoćnog člana kućanstva kojemu je potrebna skrb, ali i pomoći obitelji koja o njemu brine. Posudba pomagala je u potpunosti besplatna.

Kome je namijenjena pomoć?

Osobama koje se nalaze u kućnoj njezi, a na pomagalo koje im je potrebno ne ostvaruju pravo ili to pravo prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ne postoji.

Dosadašnji rad Caritasove posudionice

Od 2013. godine pomoć putem Posudionice primilo je više od 1900 pojedinaca i obitelji s područja Dubrovačke biskupije te Dubrovačko-neretvanske županije. Godišnje se radi o 200-250 novih izdanih pomagala.

Što je sve moguće posuditi?

Električne medicinske krevete, invalidska kolica, toaletne stolice i kolica - princeze, nastavke za wc, stoliće za hranjenje, hodalice, invalidske štake.

Dio programa posudionice je doniranje pelena za odrasle i podmetača za madrace.

Kako vam možemo pomoći?

Kako se prijaviti za posudbu pomagala?

Kontaktirati Caritas Dubrovačke biskupije s opisom potrebe na jedan od sljedećih načina:
telefonski: 020/612 240;
mailom: caritas@db.hr;
osobnim dolaskom na našu adresu: Vatroslava Lisinskog 13a, Dubrovnik.

Koja je procedura pri posudbi?

Ukoliko je potrebno dostupno, odmah se posuđuje na rok od 1 godine uz mogućnost produžetka, a ukoliko nije, osoba se stavlja na listu čekanja.

Sva pomagala se preuzimaju osobno u Caritasovim prostorijama.

Kako nam vi možete pomoći?

Donacije za projekt posudionice medicinskih pomagala

S obzirom na sve rastući broj upita za pomagalima, putem donacija ćemo financirati nabavu novih medicinskih pomagala za koje postoje najdulje liste čekanja (antidekubitusni madraci i bolesnički kreveti). Od srca vam zahvaljujemo na vašoj donaciji.

Zahvaljujemo svim dosadašnjim donatorima koji su svojim novčanim doprinosima pomogli u povećanju kapaciteta posudionice.

Zahvalu upućujemo i obiteljima koje su nakon smrti svog bolesnog člana donirali medicinska pomagala ili su na pogrebima svojih pokojnika prikupljali novčana sredstva za nabavku medicinskih pomagala.

Pomoći aktivnostima ovog projekta možete pomoći i DONIRATI klikom OVDJE.

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije