Novosti

Papa Franjo imenovao novu privremenu upravu Caritasa Internationalis

   24.11.2022.
Papa Franjo objavio je u utorak, 22. studenoga, dekret kojim se dr. Pier Francesco Pinelli imenuje privremenim upraviteljem Međunarodnoga Caritasa. Papa Franjo pojašnjava svoju motivaciju za imenovanje privremenoga upravitelja te ističe da je taj korak neophodan za reviziju Caritasovih normi i postupaka te kako bi se izvršile potrebne pripreme za izbore koji će se održati na sljedećoj općoj skupštini.

 Papa Franjo objavio je u utorak, 22. studenoga, dekret kojim se dr. Pier Francesco Pinelli imenuje privremenim upraviteljem Međunarodnoga Caritasa - Caritasa Internationalis. 

Sveti je Otac također je imenovao Mariju Amparo Alonso Escobar i o. Manuela Morujão, SJ, kao potporu dr. Pinelliju za osobnu i duhovnu pratnju zaposlenika. Također je navedeno da se dosadašnji predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik, rizničar i duhovni pomoćnik razrješavaju službi te da će dosadašnji predsjednik Međunarodnoga Caritasa kardinal Luis Antonio Tagle pomagati dr. Pinelliju u dužnostima koje su mu povjerene.

Sveti Otac u dekretu napominje da Međunarodni Caritas pomaže njemu osobno u službi među najsiromašnijima i najpotrebnijima, pomaže mu u upravljanju humanitarnim krizama te širenju milosrđa u svijetu, u svjetlu evanđelja i nauka Katoličke Crkve. Papa Franjo također pojašnjava svoju motivaciju za imenovanje privremenoga upravitelja te ističe da je taj korak neophodan za reviziju Caritasovih normi i postupaka te kako bi se izvršile potrebne pripreme za izbore koji će se održati na sljedećoj općoj skupštini.

(Vatican News – br; am)

 

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije