Sigurna kuća - sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Sigurna kuća - sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Sigurna kuća ‘’Josipov dom’’ djeluje od 2021. godine i osigurava smještaj, savjetovanje i psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u obitelji.

U nju može biti smješteno 8 osoba. Smještajem, koji traje do 6 mjeseci, iznimno godinu dana, pružaju se usluge: stanovanja, prehrane, psihosocijalnog tretmana te podrška u brizi o zdravlju, podrška pri pronalaženju zaposlenja, predškolskog i školskog odgoja djece.

Naš stručni tim

Voditeljica Kuće, socijalna radnica, psihologinja i vanjski suradnik: pravnik

Stručni tim djeluje interdisciplinarno, nadopunjujući se i stvarajući okvir rada Kuće.

Kontakti

Sigurna kuća u Dubrovačko-neretvanskoj županiji:  095 351 6500

E-mailovi: info@sigurnakuca-dnz.hr;  pomoc@sigurnakuca-dnz.hr

PROCEDURA ULASKA U SIGURNU KUĆU

Započinje prijavom nasilja Policiji na broj 192 ili nadležnom Zavodu za socijalni rad koji je određen mjestom prebivališta.

Po uvidu u situaciju Hrvatski zavod za socijalni rad - područni ured u dogovoru s korisnicom, moguće je ostvariti socijalnu uslugu smještaja u kriznim situacijama– smještaj u Sigurnu kuću.

Temeljni kriterij za smještaj je postojanje tjelesnog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog ili drugog oblika nasilja.
1. Prijava nasilja

Prijava nasilja nadležnoj policijskoj upravi, policiji na broj 192, koja dalje upućuje na postupanje u Hrvatski zavod za socijalni rad. 

2. Postupanje po prijavi

Po uvidu u situaciju Hrvatski zavod za socijalni rad i dogovoru s korisnicom, moguće je ostvariti socijalnu uslugu smještaja u kriznim situacijama - smještaj u Sigurnu kuću.

3. Smještaj u Sigurnu kuću

  • Ti i tvoja djeca privremeno ste smješteni u kući sa ženama i djecom koji se nalaze u sličnoj situaciji kao Ti.
  • To je mjesto koje Ti pruža utočište i sigurnost kako bi u miru i uz podršku odlučila kako dalje.
  • O svim koracima odlučuješ Ti, a naš stručni tim bit će ti podrška na putu odluke.
  • Adresa Kuće je u potpunosti tajna.
  • Kuća je otvorena 0-24 te ima odgovarajuće sigurnosne mjere zaštite te pravila s kojima Te naš stručni tim upoznava prilikom dolaska.
  • Prilikom boravka u Kući želimo da živiš što redovitijim životom: Tvoja djeca pohađaju vrtić i školu, a Ti se možeš obrazovati, stručno osposobljavati ili raditi.

© 2021-2024 Caritas Dubrovačke biskupije