Sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Kako postupati u slučaju Nasilja u obitelji? Utvrđene su jasne nadležnosti za postupanje u slučaju nasilja u obitelji te možemo odvojiti tijela kojima se slučaj prijavljuje, tijelo koje postupa po slučaju i donosi Rješenje te tijelo koje pruža smještaj te postupa po Rješenju. Caritas Dubrovačke biskupije sa svojim Skloništem za žrtve nasilja u obitelji pripada trećoj kategoriji pružatelja usluge privremenog smještaja za žrtve nasilja u obitelji.

1. Prijava nasilja

Prijava nasilja nadležnoj policijskoj upravi koja dalje upućuje na postupanje u Centru za socijalnu skrb koji donosi Rješenje

2. Postupanje po prijavi i donošenje rješenja

Za sve informacije i savjete u vezi postupanja pri prijavi nasilja moguće se javiti na Nacionalni pozivni centar za žrtve nasilja u obitelji: 116 006 , na web stranicu Udruge za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima www. pzs.hr te u udrugu DEŠA, koja se na području naše Županije bavi psihološkom, pravnom i savjetodavnom pomoći žrtvama nasilja u obitelji: na telefonski broj: 020 311 625, e – mailom info@desa-dubrovnik. hr ili osobnim dolaskom na adresu Frana Supila 8.

3. Postupanje po donesenm rješenju i smještanje u Sklonište

Caritas Dubrovačke biskupije je pružatelj socijalne usluge privremenog smještaja žrtava nasilja u obitelji prema Zakonu o socijalnoj skrbi. U našem Skloništu Josipov dom pružamo pomoć žrtvama nasilja.

© 2021-2022 Caritas Dubrovačke biskupije